https://studio9.ge/admin/uploads/2022/%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1/0111_720.jpg
https://studio9.ge/admin/uploads/2022/%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1/05_720.jpg
https://studio9.ge/admin/uploads/2022/%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1/10_720.jpg https://studio9.ge/admin/uploads/2022/%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1/06_CShading_LightMix_720.jpg
https://studio9.ge/admin/uploads/2022/%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1/05_CShading_LightMix_720.jpg
https://studio9.ge/admin/uploads/2022/%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1/04_CShading_LightMix_720.jpg
https://studio9.ge/admin/uploads/2022/%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1/03333_720.jpg
https://studio9.ge/admin/uploads/2022/%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1/04_720.jpg https://studio9.ge/admin/uploads/2022/%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1/02_720.jpg
https://studio9.ge/admin/uploads/2022/%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1/00_720.jpg https://studio9.ge/admin/uploads/2022/%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1/01_720.jpg

ოფისის დიზაინი

საცხოვრებელი კომპლექსის "მოედანი" ოფისი

პროექტის ხელმძღვანელი: სოფო ახვლედიანი

დიზაინ პროექტის ავტორი: ლელა აბჟანდაძე