ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი

ინტერიერის დიზაინი

საავტორო ჯგუფი: ანი ფერიაშვილი, სოფო ახვლედიანი;

ვიზუალიზაცია: სერგი კვარაცხელია, ანი ფერიაშვილი

თარიღი: 2021წ.

სტატუსი: მიმდინარე