საოფისე სივრცე

ხმის ჩამწერი სტუდიის საოფისე სივრცე

ავტორები: თიკო ლაღაძე, სოფო ახვლედიანი

მდებარეობა: თბილისი