კომპანიის ბაზაზე ფუნქციონირებს სასწავლო ცენტრი და პრაქტიკული სტაჟირების კურსები დამწყები არქიტექტორებისთვის.


კურსი მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს: