სერვისები

საინვესტიციო კონცეფციების შემუშავება

  • საინვესტიციო და საკონკურსო კონცეფციების შემუშავება, საინვესტიციო და საკონკურსო პაკეტების მომზადება
single_serv
single_serv1
single_serv2