ინტერიერის დიზაინი

ინტერიერის დიზაინი - Studio 9

ინტერიერის დიზაინ პროექტის შესასრულებელი სამუშაოების შემადგენლობა და პროექტის შესრულების პროცედურები:

  • იდეის, კონცეფციის შექმნა.
  • აზომვითი სამუშაოები.
  • ზონირება – სივრცის გეგმარება.
  • დიზაინის მიხედვით საჭირო მუშა ნახაზების, დეტალების მომზადება. 
  • 3D ვიზუალიზაცია.
  • ელექტრო წერტილების და განათების დიზაინ პროექტი.
  • წყლის წერტილების დიზაინ პროექტი;
  • ვენტილაცია, კონდიცირება, გათბობა – დიზაინ პროექტი.
  • მოსაპირკეთებელი მასალების, განათების, ავეჯის შერჩევა;
  • მოსაპირკეთებელი განათების, განათების, ავეჯის მოცულობების ამოთვლა და სპეციფიკები.

ზედამხედველობის სამუშაოებს ასრულებს დიზაინერი სარემონტო სამუშაოების მთელი პერიოდის განმავლობაში, ობიექტის დასრულებამდე. 

 

single_serv1
single_serv2
 
ჩვენ გთავაზობთ:

ჩვენ შეგვიძლია შევასრულოთ ნებისმიერი დავალება, მიუხედავად მისი სირთულისა და არასტანდარტული კრეატიული დიზაინისა.