სალექციო კურსი 3D ვიზუალიზაციასა და მოდელირებაში

სალექციო კურსი 3D ვიზუალიზაციასა და მოდელირებაში- დაეუფლე ერთერთ ყველაზე მოთხოვნად და მაღალშემოსავლიან პროფესიას არქიტექტურულ სფეროში.

კურსის ტრენერი: გიორგი გონდაური- 15 წლიანი გამოცდილება არქიტექტურულ ვიზუალიზაცასა და მოდელირებაში.

კურსის ხანგრძლივობა: 10 ლექცია (20 სთ)

სალექციო კურსის ღირებულება შეადგენს 650 ლარს.

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა “სტუდია 9”-ის სერტიფიკატი.

კურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში, სტუდენტს საშუალება ექნება გაიაროს 1 თვიანი სტაჟირება “სტუდია 9” – ის ოფისში ამ სფეროში დასაქმებულ პროფესიონალებთან ერთად.

ლექცია 1

ტრენერის და 3Ds max-ის გაცნობა

3d ვიზუალიზაციის განხილვა

3d პროგრამები და მათი შედარებები

3დ მაქსის განხილვა

ლექცია 2

ობიექტებთან მუშაობა და განხილვა

პრიმიტიული და რთული ობიექტები

ხაზების განხილვა

ხაზების შექმნა

მოდიფიკატორები და მათთან მუშაობა

დავალება: ხაზების და ობიექტების განლაგება

ლექცია 3

რენდერი

3Ds max-ს რენდერის ნაირსახეობები და მათი შედარებები

კამერა და მათი შექმნა/განხილვა

კორონა განათებები

დავალება: შექმენით ობიექტი, კამერა და განთება

ლექცია 4

მატერიალები HDRI განათება და Corona Sky

მატერიალების განხილვა და შექმნა

HDRI განათების შექმნა და მისი გამოყენების წესები

კორონა ცა და მისი გამოყენების წესები

დავალება: შექმენი სცენა HDRI განათებით

ლექცია 5

კლონირება და გამრავლების პრინციპები

კლონირების გამოყენება

კლონირებული ტექსტის შექმნა

ტექსტის დამუშავება მოდიფიკატორებით

დავალება: ტექსტის შექმნა

ლექცია 6

მოდელირება და პოლიგონები (Edit poly)

Edit poly სისტემის განხილვა

Edit poly-ში მოდელირება

ობიექტის შექმნა პოლიგონების დახმარებით

დავალება: ობიექტის მოდელირება

ლექცია 7

MERGE და Import/Export მოცულობის იმპორტირება და ექსპორტი

Import 3ds ფაილის შემოტანა სცენაში

Merge მოცულობის შემოტანა

Asset Tracking – ტექსტურების მოძიება/მინიჭება

Export მოცულობის შენახვა სხვა სცენისთვის

Save Selected მონიშნული ობიექტის შენახვა

Archive სცენის არქივაცია

ლექცია 8

Proxy (ოპტიმიზაცია)

Proxy-ის განხილვა

Proxy ობიექტის შექმნა და დამუშავება

სცენის ოპტიმიზაცია და შემსუბუქება

დავალება: პროქსის შექმნა

ლექცია 9

ობიექტების გამრავლება ღერძზე და სცენის შექმნა

Spacing Tool ღერძზე განლაგება ობიექტის

იერარქიის განხილვა

ობიექტის მიმაგრება სხვა ობიექტზე

ნახაზიდან ცსენის შექმნა და ავეჯის შეტანა

ლექცია 10

Corona Rendering (კორონა რენდერის განხილვა. დაჯგუფება/განჯგუფება და ფენებზე მუშაობა.

Group-ის განხილვა

Layers-ის განხილვა, შექმნა და მუშაობა

განყოფილება Display

Resource Collector. სცენის შენახვა/თავმოყრა ტექტურებთან ერთად, ერთ პაპკაში

კორონა რენდერის განხილვა

რენდერისთვს სცენის გამზადება

კორონა განათება

კორონა კამერა

დავალება: ინტერიერის მოწყობა და რენდერი3D