პროექტები

სასტუმროს პროექტი ახვლედიანის ქუჩაზე

მდებარეობა: ქ. თბილისი, ახვლედიანის ქუჩა

პროექტის ავტორი: მამუკა ჩხაიძე

სამუშაო ჯგუფი:

პროექტის ხელმძღვანელი: ზურაბ წიკლაური

არქიტექტორები:  გიორგი რაზმაძე, ელენე ხაბეიშვილი,

კონსტრუქტორი: ოთარ ქვრივიშვილი

ვიზუალიზაცია: სერგი კვარაცხელია

წელი: 2021წ

სტატუსი: მიმდინარე