პროექტები

ბინა ქიაჩელზე

მისაღები სივრცის დიზაინ პროექტი

ავტორი: ლელა აბჟანდაძე

პროექტის მენეჯერი: სოფო ახვლედიანი