პროექტები

სასტუმრო კომპლექსი - უკრაინაში

მდებარეობა: უკრაინა, ქ. იალტა

პროექტის ავტორები: მამუკა ჩხაიძე, ირინა გავრილოვა

სამუშაო ჯგუფი:

არქიტექტორი: გიორგი რაზმაძე

ვიზუალიზაცია: გიორგი გონდაური

სტატუსი: პროექტი