პროექტები

სასტუმროს პროექტი

მდებარეობა: ქ. თბილისი, ჩუბინაშვილის ქუჩა

პროექტის ავტორი: მამუკა ჩხაიძე

წელი: 1996წ.

სტატუსი: დასრულებული