პროექტები

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი

მდებარეობა: საქართველო, საგურამო

პროექტის ავტორი: მამუკა ჩხაიძე;

სამუშაო ჯგუფი:

არქიტექტორი: გიორგი ქოჩიაშვილი

კონსტრუქტორი: თამარ მელიქიძე

ვიზუალიზაცია: სერგი კვარაცხელია

თარიღი: 2020წ.

სტატუსი: მიმდინარე