პროექტები

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი თბილისში

მდებარეობა: ქ. თბილისი, ანდრონიკაშვილის ქუჩა;

პროექტის ავტორი: მამუკა ჩხაიძე;

პროექტის თანაავტორი: თამთა ხაჟომია

სამუშაო ჯგუფი:

კონსტრუქტორი: ნინო ბაბუციძე

ვიზუალიზაცია:  გიორგი გონდაური

თარიღი: 2021წ.

სტატუსი: მიმდინარე