პროექტები

კაფე ტირებთან

მდებარეობა: ქ. თბილისი, მთაწმინდა

პროექტის ავტორები: მამუკა ჩხაიძე, დავით ჩიქოვანი

კონსტრუქტორი: ნინო ბაბუციძე

ვიზუალიზაცია: გიორგი გონდაური

თარიღი: 2020წ.

სტატუსი: პროექტი