პროექტები

სასკოლო კომპლექსი

რეკონსტრუქცია.

სასკოლო კომპლექსი მოიცავს სკოლას, სპორტ დარბაზს, საინფორმაციო ცენტრს.

ავტორი: მამუკა ჩხაიძე

პროექტზე მუშაობდა: გიორგი ქოჩიაშვილი

ვიზუალიზაცია: სერგი კვარაცხელია