პროექტები

ბიზნეს ცენტრის პროექტი

ლოკაცია: ქ.თბილისი, პუშკინის ქუჩა

პროექტის ავტორი: მამუკა ჩხაიძე

პროექტის ხელმძღვანელი:
ზურაბ წიკლაური

არქიტექორები: მარიამ ეფრემიძე, გიორგი რაზმაძე, ჯიმი მაისურაძე

კონსტრუქტორი: გიორგი ცომაია

3D ვიზუალიზაცია: სერგი კვარაცხელია

წელი
:2021

სტატუსი: მიმდინარე

სერვისი: არქიტექტურა