პროექტები

სანაპიროს რეკონსტრუქციის პროექტი

პროექტის ავტორები: მამუკა ჩხაიძე, ირინა გავრილოვა

სამუშაო ჯგუფი:

არქიტექტორი: გიორგი რაზმაძე

ვიზუალიზაცია: სერგი კვარაცხელია

სტატუსი: პროექტი