პროექტები

სასტუმრო კომპლექსი Crown Plaza

მდებარეობა: საქართველო, ქ. ბორჯომი

პროექტის ავტორი: მამუკა ჩხაიძე

სამუშაო ჯგუფი: არჩილ რაზმაძე, მალხაზ საველიძე, ზაზა მემანიშვილი;

თარიღი: 2007-2012წწ.

სტატუსი: დასრულებული