პროექტები

ღვინის მუზეუმი

მდებარეობა: საქართველო, ქ. მცხეთა

პროექტის ავტორი: მამუკა ჩხაიძე

სამუშაო ჯგუფი:

პროექტის ხელმძღვანელი: ზურაბ წიკლაური

არქიტექტორი: მარიამ ეფრემიძე

კონსტრუქტორი: ლერი ზამბახიძე

ვიზუალიზაცია: სერგი კვარაცხელია

წელი: 2019წ

სტატუსი: მშენებარე