პროექტები

მწვანე სკოლა

მდებარეობა: ქ. თბილისი, მთაწმინდა

პროექტის ავტორი: მამუკა ჩხაიძე

სამუშაო ჯგუფი:

პროექტის ხელმძღვანელი: დავით ჩიქოვანი

არქიტექტორი: ვიქტორ კვიტატიანი

კონსტრუქტორი: ნინო ბაბუციძე

ვიზუალიზაცია: სერგი კვარაცხელია

წელი: 2021

სტატუსი: მიმდინარე