პროექტები

სასტუმრო კომპლექსი კახეთში

მდებარეობა: სოფ. შილდა, კახეთის რაიონი

პროექტის ავტორები: აკაკი ჩხაიძე, მამუკა ჩხაიძე