პროექტები

სასტუმრო კომპლექსი „სიმეიზი“

მდებარეობა: უკრაინა,  ქ. იალტა

პროექტის ავტორები: მამუკა ჩხაიძე, ირინა გავრილოვა

სამუშაო ჯგუფი:

არქიტექტორი: გიორგი რაზმაძე

ვიზუალიზაცია: სერგი კვარაცხელია

სტატუსი: პროექტი