პროექტები

სასტუმრო გუდაურში

მდებარეობა: საქართველო, დაბა გუდაური

პროექტის ავტორები: მამუკა ჩხაიძე, აკაკი ჩხაიძე

სამუშაო ჯგუფი:

პროექტის ხელმძღვანელი:  ზურაბ წიკლაური

სამუშაო ჯგუფი:

არქიტექტორი: ლაშა დოლიძე

ვიზუალიზაცია: სერგი კვარაცხელია

თარიღი: 2019წ.

სტატუსი:  პროექტი