პროექტები

სასტუმრო სოლოლაკში

მდებარეობა: ქ. თბილისი, ასათიანის ქუჩა

პროექტის ავტორი: მამუკა ჩხაიძე

სამუშაო ჯგუფი:

პროექტის ხელმძღვანელი: ზურაბ წიკლაური

არქიტექტორები: გიორგი გეწაძე, ვიქტორ კვიტატიანი

კონსტრუქტორი: ალექსანდრე კორტავა

ვიზუალიზაცია: გიორგი გონდაური

თარიღი: 2020წ.

სტატუსი: მიმდინარე