პროექტები

სასტუმრო კომპლექსი ვეჯინში

მდებარეობა: საქართველო, სოფ. ვეჯინი

პროექტის ავტორი: მამუკა ჩხაიძე;

სამუშაო ჯგუფი:

პროექტის ხელმძღვანელი: ზურაბ წიკლაური

არქიტექტორები: ჯიმი მაისურაძე

კონსტრუქტორი: ლერი ზამბახიძე

ვიზუალიზაცია: გიორგი გონდაური

თარიღი: 2021წ.

სტატუსი: მიმდინარე