პროექტები

სასტუმრო, რეკონსტრუქციის პროექტი

მდებარეობა: ქ. თბილისი, თაბუკაშვილის ქუჩა

პროექტის ავტორი: მამუკა ჩხაიძე

პროექტის თანაავტორი: მაგდა ზანდარაშვილი

სამუშაო ჯგუფი:

პროექტის ხელმძღვანელი: ზურაბ წიკლაური

არქიტექტორი: მერი სილაგაძე

კონსტრუქტორი: ია ცომაია

ვიზუალიზაცია: სერგი კვარაცხელია

თარიღი: 2019წ.

სტატუსი: მიმდინარე