პროექტები

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი მცხეთაში

მდებარეობა: საქართველო, ქ. მცხეთა;

პროექტის ავტორი: მამუკა ჩხაიძე;

პროექტის თანაავტორი: ჯიმი მაისურაძე

სამუშაო ჯგუფი:

კონსტრუქტორი: თამარ მელიქიძე

ვიზუალიზაცია:  სერგი კვარაცხელია

თარიღი: 2021წ.

სტატუსი: მიმდინარე