პროექტები

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის რეკონსტრუქცია

 მდებარეობა: ქ. თბილისი, ავლაბარი

პროექტის ავტორი: მამუკა ჩხაიძე, აკაკი ჩხაიძე, დავით ჩიქოვანი;

სამუშაო ჯგუფი:

არქიტექტორები: მერი სილაგაძე, ჯიმშერ მაისურაძე, ვახტანგ შამანაური;

ვიზუალიზაცია: სერგი კვარაცხელია;

თარიღი: 2021წ.

სტატუსი: დასრულებული