პროექტები

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი წყნეთში

მდებარეობა: საქართველო, წყნეთი

პროექტის ავტორი: მამუკა ჩხაიძე

სამუშაო ჯგუფი:

არქიტექტორი: მაგდა ზანდარაშვილი;

კონსტრუქტორი: ალექსანდრე კორტავა

ვიზუალიზაცია: სერგი კვარაცხელია

თარიღი: 2021წ.

სტატუსი: მშენებარე