პროექტები

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი

მდებარეობა: ქ. თბილისი, ლისი

პროექტის ავტორი: მამუკა ჩხაიძე

სამუშაო ჯგუფი:

არქიტექტორი: გიორგი რაზმაძე

კონსტრუქტორი: ოთარ ქვრივიშვილი

ვიზუალიზაცია: სერგი კვარაცხელია