პროექტები

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი

მდებარეობა: ქ. თბილისი, დიღომი

პროექტის ავტორი: მამუკა ჩხაიძე

პროექტის თანაავტორი: მაგდა ზანდარაშვილი

სამუშაო ჯგუფი:

კონსტრუქტორი: ალექსანდრე კორტავა

ვიზუალიზაცია: გიორგი გონდაური

თარიღი: 2020წ.

სტატუსი: მშენებარე