პროექტები

ღვინის მუზეუმი

ინტერიერის დიზაინი

საავტორო ჯგუფი: მამუკა ჩხაიძე, სოფო ახვლედიანი, მარიამ მოსეშვილი, სოფო სამსონია, ანი ფერიაშვილი;

თარიღი: 2021წ.

სტატუსი: მიმდინარე