პროექტები

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი

  • ინტერიერის დიზაინი
  • საავტორო ჯგუფი: ანი ფერიაშვილი, სოფო ახვლედიანი;
  • ვიზუალიზაცია: სერგი კვარაცხელია, ანი ფერიაშვილი
  • თარიღი: 2021წ.
  • სტატუსი: მიმდინარე