პროექტები

მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის პროექტი

მდებარეობა: ქ. თბილისი, მტკვრის მარცხენა სანაპირო;

პროექტის ავტორი: მამუკა ჩხაიძე

სამუშაო ჯგუფი:

პროექტის ხელმძღვანელი: ზურაბ წიკლაური

არქიტექტორი: თამთა ხაჟომია, ქეთევან ზარნაძე

ვიზუალიზაცია: სერგი კვარაცხელია

თარიღი: 2020წ.

სტატუსი: ესკიზური პროექტი