პროექტები

მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსი.

მდებარეობა: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.

პროექტის ავტორი: მამუკა ჩხაიძე

სამუშაო ჯგუფი:

არქიტექტორები: მაგდა ზანდარაშვილი, გიორგი რაზმაძე

ვიზუალიზაცია: გიორგი გონდაური, სერგი კვარაცხელია

წელი: 2020

სტატუსი: პროექტი