პროექტები

მრავალფუნქციური კომპლექსი უკრაინაში

მდებარეობა: უკრაინა,  ქ. იალტა

პროექტის ავტორები: მამუკა ჩხაიძე, ირაკლი ლოლაშვილი, აკაკი ჩხაიძე;

წელი: 2009წ.

სტატუსი: საკონკურსო პროექტი, I პრემია