პროექტები

გადასასვლელი ხიდის პროექტი

მდებარეობა: ქ. თბილისი

პროექტის ავტორი: მამუკა ჩხაიძე

სამუშაო ჯგუფი:

არქიტექტორი: ევა ზგირვაჩი

კონსტრუქტორი: ალექსანდრე კორტავა

ვიზუალიზაცია: სერგი კვარაცხელია

წელი: 2019

სტატუსი: პროექტი