პროექტები

საცხოვრებელი კომპლექსი „ოლიმპიური“

მდებარეობა: ქ. იალტა

პროექტის ავტორები: მამუკა ჩხაიძე, ირინა გავრილოვა;

სამუშაო ჯგუფი:

არქიტექტორი: დენის გემბიცკი, ოქსანა რიმოროვა;

ვიზუალიზაცია: ეკატერინა რჟეტსკაია

სტატუსი: კონცეფცია