პროექტები

რესტორანი „ბაბილო“, რეკონსტრუქციის პროექტი

მდებარეობა: ქ. თბილისი, ბელიაშვილის ქუჩა;

პროექტის ავტორებიი: მამუკა ჩხაიძე, აკაკი ჩხაიძე;

წელი: 2016

სტატუსი: დასრულებული