პროექტები

მრავალფუნქციური კომპლექსი- საგამოფენო, საკონცერტო, სადღესასწაულო ცენტრი;

მდებარეობა: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი

პროექტის ავტორი: მამუკა ჩხაიძე

სამუშაო ჯგუფი:

ჯგუფის ხელმძღვანელი: ზურაბ წიკლაური

არქიტექტორი: ზაზა მემანიშვილი

კონსტრუქტორი: ალექსანდრე კორტავა

ვიზუალიზაცია: გიორგი გონდაური

თარიღი: 2019წ

სტატუსი: პროექტი