პროექტები

სასტუმრო კომპლექსი თელავში

მდებარეობა: საქართველო, ქ. თელავი

პროექტის ავტორი: მამუკა ჩხაიძე

სამუშაო ჯგუფი:

პროექტის ხელმძღვანელი: ზურაბ წიკლაური

არქიტექტორები: ზაზა მემანიშვილი, გიორგი გეწაძე;

კონსტრუქტორი: თამარ მელიქიძე

ვიზუალიზაცია: გიორგი გონდაური

თარიღი: 2019წ.

სტატუსი: მშენებარე