პროექტები

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი დუშეთში

მდებარეობა: საქართველო, ქ. დუშეთი

პროექტის ავტორი: მამუკა ჩხაიძე

სამუშაო ჯგუფი:

პროექტის ხელმძღვანელი: ზურაბ წიკლაური;

არქიტექტორი: ელენე ხაბეიშვილი

კონსტრუქტორი: ნინო ბაბუციძე

ვიზუალიზაცია: სერგი კვარაცხელია;

თარიღი: 2020წ.

სტატუსი: მიმდინარე